نوشته‌ها

رنگ ساختگی چیست؟

/
    رنگ ساختگی چیست؟ طراحی «دورنگ» یعنی چه؟ …

سیستم های رنگی RGB و CMYK

/
بنا به درخواست متعدد شما همراهان پرتو رسانه و ارائه یک فایل استاندار…

راهنمای رنگ های ترکیبی چاپ افست- کد رنگ چاپ افست

/
کد رنگ چاپ افست چاپ افست را شاید بتوان دقیقترین ابزار صنعتی ساخته دس…