بروشور

چاپ بروشور

بروشور معمولا کاغذی تا شده است که حاوی اطلاعات مفید و سودمند است( بروشور ها بیشتر از تراکت در دستان مخاطب می‌ماند و معمولا بعد از زمان دریافت مطالعه می‌شوند). با توجه به اینکه بروشورها تا شده هستند راحت تر مطالب در آن دسته‌بندی می‌شوند).

معمول ترین سایز بروشور سه لتی آ۴ است از این جهت این سایز مناسب است که در جیب بالای کت جا می شود و از طرفی به راحتی داخل یک پاکت نامه یا ملخی قرار میگیرد.

بروشورهای تبلیغاتی دارای انواع مختلفی مثل :

  • بروشورهای دو-لتی
  • بروشورهای ۳-لتی
  • بروشورهای چندصفحه ایی با صحافی
  • و …

دارا هستند.

 

در لیست زیر قیمت ها ابتدا بر اساس نوع کاغذ دسته بندی شده است.

با استفاده از تب ها قیمت تمام سایز های موجود برای کاغذ مورد نظر را جستجو کنید.

گلاسه ۱۳۵ گرم

سایزA4

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4

سایز (۲۰-۲۹) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰

۲۷۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۲۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۷۷۵٫۰۰۰

۸۱۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰

۲۵۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۷۵٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۷۴۰٫۰۰۰

۷۷۵٫۰۰۰

سایزA5

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم  سایز A5

سایز (۱۴.۵-۲۰) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰

۱۷۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۳۵٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۳۵٫۰۰۰

۴۷۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۵۰٫۰۰۰

۱۶۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۰۵٫۰۰۰

۴۴۰٫۰۰۰

سایزB4

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4

سایز (۲۴-۳۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۲۰٫۰۰۰

۴۳۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۶۰۵٫۰۰۰

۶۳۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۱۸۵٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۱۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۵۸۰٫۰۰۰

۶۰۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱٫۱۱۵٫۰۰۰

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

سایزB5


چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5

سایز (۱۷-۲۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۳۰٫۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۳۵٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۶۲۰٫۰۰۰

۶۵۵٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰

۲۳۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۵۹۰٫۰۰۰

۶۲۵٫۰۰۰

چاپ بروشور پرتو رسانه

  تحریر ۸۰ گرم

سایزA4

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز A4

سایز (۲۰-۲۹) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰

۲۹۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۴۵٫۰۰۰

۴۸۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

۱۹۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰

۲۷۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۱۰٫۰۰۰

۴۴۵٫۰۰۰

سایزA5

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم  سایز A5

سایز (۱۴.۵-۲۰) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۲۵٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

۲۰۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۷۵٫۰۰۰

۳۱۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۱۵٫۰۰۰

۱۳۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۱۶۰٫۰۰۰

۱۸۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۵۵٫۰۰۰

۲۹۰٫۰۰۰

سایزB4

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز B4

سایز (۲۴-۳۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۸۰٫۰۰۰

۴۰۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۵۹۵٫۰۰۰

۶۳۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۸۰٫۰۰۰

۲۹۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۳۷۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۵۶۰٫۰۰۰

۵۹۵٫۰۰۰

سایزB5

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز B5

سایز (۱۷-۲۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

۱۹۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۳۰٫۰۰۰

۲۵۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۳۴۵٫۰۰۰

۳۸۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۶۵٫۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۱۰٫۰۰۰

۲۳۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۳۱۵٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰


  بروشور فوق فوری  

 بروشور فوق فوری
ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۱ تحویل فردا ساعت ۲

۱ روز کاری

سایز

یک خط تا

دو خط تا

تحریر ۸۰ گرم

A4

۳۴۰,۰۰۰

۳۶۵,۰۰۰

A5

۲۱۵,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰

گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۱۴۵,۰۰۰

۱۷۰,۰۰۰

A5

۴۶۵,۰۰۰

۴۹۰,۰۰۰


 چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم 

چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم ۴ روز کاری

بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

 گلاسه A4

سایز (۲۹-۲۰)

۲,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۰

۹۸۵,۰۰۰

۱,۰۲۰,۰۰۰

 گلاسه A5

سایز (۱۴٫۵-۲۰)

۲,۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

۳۵۵,۰۰۰

۴,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰

۵۷۵,۰۰۰


  بروشور کتان(بافت دار) ۱۲۰ گرم 

بروشور کتان ۱۲۰ گرم (سایز دقیق) – ۷ روز کاری

بروشور کتان ۱۲۰ گرم

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

 کتان A4

۱,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

۳۳۵,۰۰۰

 کتان A5

۱,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰contact-info-01

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

}