چاپ-کارت-ویزیت

لیست زیر قیمت چاپ کارت ویزیت های پرتو رسانه میباشد.

تمام کارتهای ویزیت در لیست با گارانتی کیفیت تضمین شده ارائه میگردد.

لطفا کارت ویزیت مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کرده و در صورت لزوم با ما تماس بگیرید

contact-info-01

۷ روز کاری  چاپ کارت ویزیت فانتزی – چاپخانه کارت ویزیت
مستطیل دورگرد سایز جنس کار
۱۱۰,۰۰۰ ۹ * ۶ طلا کارت لمینیت براق (جدید) ۲۵ روز کاری
۱۳۰,۰۰۰ ۹ * ۶ طلا کارت لمینیت مات (جدید) ۲۵ روز کاری
۱۱۰,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینت مات برجسته مخملی ۲۰ تا ۲۵ روز کاری
۶۵,۰۰۰ ۵٫۹ * ۵٫۶ لمینت مات برجسته مخملی کوچک ۲۰ تا ۲۵ روز کاری
۵۸,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت برجسته
۹۵,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری)
۶۰,۰۰۰ ۵٫۹ * ۵٫۶ لمینت طلاکوب کوچک (۱۲ روز کاری)
۴۵,۰۰۰ ۵٫۹ * ۵٫۶ لمینیت برجسته کوچک
۵۱,۰۰۰ ۸٫۵ * ۴٫۸ لمینیت برجسته ویزیتی
۵۸,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت براق
۸۳,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت مات
۵۰,۰۰۰ ۸٫۵ * ۴٫۸ لمینیت براق ویزیتی (۱۰ روز کاری)
۷۴,۰۰۰ ۸٫۵ * ۴٫۸ لمینیت مات ویزیتی  (۱۰ روز کاری)
۴۷,۰۰۰ ۵ * ۵ لمینیت براق مربع  (۱۰ روز کاری)
۵۸,۰۰۰ ۵ * ۵ لمینیت مات مربع  (۱۰ روز کاری)
۵۷,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت براق طرح موج  (۱۰ روز کاری)
۷۳,۰۰۰ ۹ * ۶ لمینیت مات طرح موج  (۱۰ روز کاری)
۴۱,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون براق دورو دورگرد فوری (۲ روز کاری)
۵۰,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری)
۷۰,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری)
۷۳,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون مات مخملی دورو دورگرد (۱۵ روز کاری)
۸۶,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون مات مخملی دورو موضعی (۱۵ روز کاری)
۱۲۰,۰۰۰ ۹ * ۶ سلفون مات مخملی دورو طلاکوب (۱۵ روز کاری)
۲۴۵,۰۰۰ ۹ * ۶ آهنربایی (۱۵ تا ۲۰  روز کاری)
۲۷۵,۰۰۰ ۹ * ۶ آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری)
۷۰,۰۰۰ ۸٫۵ * ۴٫۸
لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
تحویل ۲۰ روز کاری

contact-info-01