یکی از مشکلات همیشگی سفارش های اینترنتی عدم اعتماد متقابل در مورد کیفیت کالاهای ارسالی است، در بحث چاپ افست که شاید شما در موارد حضوری نیز دچار مشکلاتی در مورد کیفیت کاغذ، روکش ها و چاپ داشته اید، پرتو رسانه این مشکلات را در چند مرحله به حداقل ممکن رسانده و تمام تلاش خود را در ارائه گارانتی ۱۰۰% و جلب رضایت  مشتریان قدم بردارد.

 . . . . دسته مورد نظر سفارش خود را از لیست زیر انتخاب کنید. . . .