نوشته‌ها

چاپ روی پارچه و شیشه با جوهر نانو

/
محققان ایرانی موفق شدند با فناوری نانو جوهرهای کاربردی در صنع…