نوشته‌ها

ده برداشت از زندگی ری چارلز، نابغه موسیقی

/
1.بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۰ در آلبانی ایالت جرجیا  متولد می شود.…