نوشته‌ها

تولید چاپ و طراحی کتاب و مجلات

چاپ و نشر کتاب

کتاب اصلی ترین طریق دانش بشریت است و چاپ آن همواره از اختراع خط دستخوش تغییرات بخصوص بوده است:

در حال حاضر مجوعه ما به دو شیوه کتاب های شما را چاپ میکند»

۱-چاپ افست:

این نوع چاپ بیشتر برای تیراژ های بالای ۵۰۰ عدد کاربرد دارد.

اصلی ترین روش چاپ کتاب نیز در دنیا چاپ افست است.

کاغذ پیشنهادی برای این نوع چاپ کاغذ ۷۰ یا ۸۰ گرم تحریر است.

برای بعضی کتاب مانند دایره المعارف ها و فرهنگ های لغات از نوعی کاغذ خاص با گراماژ پایین تر اسفاده می شود.

 

2- چاپ دیجیتال:

مهمترین مزیت استفاده از چاپ دیجیتال سریع بودن آن و به صرفه بودن آن در تیراژ های پایین است.

در چاپ دیجیتال شما می توانید حتی یک جلد کتاب را نیز چاپ کنید.

همچنین چاپ:

گزارشات سازمانی

پایان نامه

دفاتر قوانین شرکتی

که تیراژ زیادی لازم نداردند چاپ میگردد.

صحافی و چاپ کتاب۲

 

جه جهت اینکه چاپ کتاب موضوعات مختلفی مانند جنس کاغذ، اندازه ، نوع صحافی، نوع جلد همچنین تعداد را شامل می شود، نمی توان مانند الباقی صفحات خدماتی وب سایت قیمت مشخص را آپدیت نمینود، لذا خواهشمندم از طریق تماس تلفتی و یا هریک از روشهای تماسی با مجموعه ما ارتباط برقرار کنید.

صحافی و چاپ کتاب