نوشته‌ها

قیمت کاغذ 4 آبان سال 93

نوع کاغذ
اندازه
گرماژ
برند
قیمت
واحد
کاغذ تحریر
100*70
70
بنفش
672,000
بند
کاغذ تحریر
90*60
70
بنفش
580,000
بند
کاغذ تحریر
100*70
80
بنفش
815,000
بند
کاغذ تحریر
90*60
80
بنفش
725,000
بند
کاغذ تحریر
100*70
100
بنفش
1,050,000
بند
کاغذ تحریر
90*60
100
بنفش
850,000
بند
کاغذ کرافت
140
127
Asian Paper
22,500
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
100*70
80
شینهو
32,500
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
90*60
90
شینهو
33,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
90*60
200
شینهو
37,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
100*70
250
هانسول
35,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
90*60
250
هانسول
34,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه براق
100*70
200
شینهو
35,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه مات
90*60
200
شینهو
35,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه مات
90*60
250
شینهو
35,000
کیلو گرم
کاغذ گلاسه مات
100*70
300
شینهو
34,500
کیلو گرم
کاغذ گلاسه مات
90*60
300
شینهو
34,500
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
100*70
230
هانسول
26,700
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
100*70
250
اژدها
25,000
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
100*70
280
اژدها
25,000
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
90*60
280
هانسول
25,000
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
100*70
300
اژدها
25,000
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
90*60
300
اژدها
25,000
کیلو گرم
مقوای پشت طوسی
100*70
350
اژدها
25,000
کیلو گرم
کاغذ پشت جسب دار
70cm
70
6,100
کاغذ A4-A5
A4
80
دبل آ
115,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
paperone
105,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
کپی مکس طلایی
105,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
کاغذ میلاد
105,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
Xerox-Excel
105,000
بسته
کاغذ A4-A5
A3
80
Xerox-Business
230,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
Xerox-Business
107,000
بسته
کاغذ A4-A5
A5
80
Perfect
57,000
بسته
کاغذ A4-A5
A4
80
Matrix
105,000
بسته