کوانتین بلیک – آدم‌های کج وکوله و ماشین‌های قراضه

کوانتین بلیک –  آدم‌های کج وکوله و ماشین‌های قراضه

م.حسین توکلی – همشهری دوچرخه‎ «تنها راه شکوفایی در این است که همواره طراحی کنید. به آثاری که هنرمندان بزرگ خلق می‌کنند دقت کنید، اما زیاد از آن‌ها تأثیر نگیرید. با طراحی زیاد، آن‌چه باید در این زمینه به دست…

}