ایکیا (IKEA) ارزان قیمت مقایسه با خرید های غیر ضروری

ایکیا (IKEA) ارزان قیمت مقایسه با خرید های غیر ضروری

ایکیا(IKEA) را میشناسید؟؟؟ یک سوپر کمپانی سوئدی است که محصولات خانگی با طراحی زیبا و ارزان در اختیارات میگذارد مشتریان هدف ایکیا(IKEA) دانشجویان و افرادی است که سطح متوسطی از درآمد دارند مثل دانشجویان یا افرادی که به صورت تنها…

کوانتین بلیک – آدم‌های کج وکوله و ماشین‌های قراضه

کوانتین بلیک –  آدم‌های کج وکوله و ماشین‌های قراضه

م.حسین توکلی – همشهری دوچرخه‎ «تنها راه شکوفایی در این است که همواره طراحی کنید. به آثاری که هنرمندان بزرگ خلق می‌کنند دقت کنید، اما زیاد از آن‌ها تأثیر نگیرید. با طراحی زیاد، آن‌چه باید در این زمینه به دست…

}