ده برداشت از زندگی ری چارلز، نابغه موسیقی

ده برداشت از زندگی ری چارلز، نابغه موسیقی

1.بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۰ در آلبانی ایالت جرجیا  متولد می شود. ۲.اولین تراژدی مهم زندگی اش اتفاق  می افتد،برادر کوچکش جلوی چشمان او در تشت آب غرق می شود.پسرک دست و پا می زند و دقایقی بعد در تشت…

}