نوشته‌ها

چاپ بروشور تبلیغاتی

 

بروشور

چاپ بروشور

بروشور معمولا کاغذی تا شده است که حاوی اطلاعات مفید و سودمند است( بروشور ها بیشتر از تراکت در دستان مخاطب می‌ماند و معمولا بعد از زمان دریافت مطالعه می‌شوند). با توجه به اینکه بروشورها تا شده هستند راحت تر مطالب در آن دسته‌بندی می‌شوند).

معمول ترین سایز بروشور سه لتی آ۴ است از این جهت این سایز مناسب است که در جیب بالای کت جا می شود و از طرفی به راحتی داخل یک پاکت نامه یا ملخی قرار میگیرد.

بروشورهای تبلیغاتی دارای انواع مختلفی مثل :

  • بروشورهای دو-لتی
  • بروشورهای ۳-لتی
  • بروشورهای چندصفحه ایی با صحافی
  • و …

دارا هستند.

 

در لیست زیر قیمت ها ابتدا بر اساس نوع کاغذ دسته بندی شده است.

با استفاده از تب ها قیمت تمام سایز های موجود برای کاغذ مورد نظر را جستجو کنید.

گلاسه ۱۳۵ گرم

سایزA4

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4

سایز (۲۰-۲۹) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۳۰٫۰۰۰

۴۴۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

۷۱۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۴۷۰٫۰۰۰

۱,۴۸۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۰۵٫۰۰۰

۴۱۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۶۷۰٫۰۰۰

۶۸۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۴۳۵٫۰۰۰

۱,۴۴۵٫۰۰۰

سایزA5

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم  سایز A5

سایز (۱۴.۵-۲۰) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۸۰٫۰۰۰

۳۹۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۷۸۰٫۰۰۰

۷۹۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۱۵٫۰۰۰

۲۲۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۵۵٫۰۰۰

۳۶۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۷۵۵٫۰۰۰

۷۶۵٫۰۰۰

سایزB4

چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4

سایز (۲۴-۳۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۶۵۵٫۰۰۰

۶۶۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۱,۰۵۵٫۰۰۰

۱,۰۶۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۲٫۱۹۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۶۴۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۱,۰۲۵٫۰۰۰

۱,۰۳۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰

سایزB5


چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5

سایز (۱۷-۲۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۵۵۵٫۰۰۰

۵۶۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۱۵۵٫۰۰۰

۱,۱۶۵٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۳۳۰٫۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۵۳۰٫۰۰۰

۵۴۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۱۲۵٫۰۰۰

۱,۱۳۵٫۰۰۰

چاپ بروشور پرتو رسانه

  تحریر ۸۰ گرم

سایزA4

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز A4

سایز (۲۰-۲۹) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۳۱۰٫۰۰۰

۳۲۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۴۶۰٫۰۰۰

۴۷۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

۸۶۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۸۵٫۰۰۰

۲۹۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۴۳۰٫۰۰۰

۴۴۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۸۱۵٫۰۰۰

۸۲۵٫۰۰۰

سایزA5

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم  سایز A5

سایز (۱۴.۵-۲۰) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۸۰٫۰۰۰

۱۴۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰

۲۰۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۸۵٫۰۰۰

۳۱۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۱۶۵٫۰۰۰

۱۷۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۲۳۵٫۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۴۵۵٫۰۰۰

۴۶۵٫۰۰۰

سایزB4

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز B4

سایز (۲۴-۳۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۶۵٫۰۰۰

۴۷۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۶۶۵٫۰۰۰

۶۷۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۲۲۰٫۰۰۰

۱,۲۳۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۴۴۵٫۰۰۰

۴۵۵٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۶۳۵٫۰۰۰

۶۴۵٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۱,۱۸۰٫۰۰۰

۱,۱۹۰٫۰۰۰

سایزB5

چاپ بروشور تحریر ۸۰ گرم سایز B5

سایز (۱۷-۲۴) سانتیمتر

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

فوری
۳ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۵۰٫۰۰۰

۲۶۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۶۰٫۰۰۰

۳۷۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۶۷۰٫۰۰۰

۶۸۰٫۰۰۰

معمولی
۷ روز کاری

۱,۰۰۰

۲۳۰٫۰۰۰

۲۴۰٫۰۰۰

۲,۰۰۰

۳۴۰٫۰۰۰

۳۵۰٫۰۰۰

۵,۰۰۰

۶۴۰٫۰۰۰

۶۵۰٫۰۰۰


  بروشور فوق فوری  

 بروشور فوق فوری
ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۱ تحویل فردا ساعت ۲

۱ روز کاری

سایز

یک خط تا

دو خط تا

تحریر ۸۰ گرم

A4

۴۹۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

A5

۳۱۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

گلاسه ۱۳۵ گرم

A4

۷۲۰,۰۰۰

۷۳۰,۰۰۰

A5

۴۰۵,۰۰۰

۴۱۵,۰۰۰


 چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم 

چاپ بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم ۴ روز کاری

بروشور گلاسه ۱۷۰ گرم

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

 گلاسه A4

سایز (۲۹-۲۰)

۲,۰۰۰

۹۷۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

۴,۰۰۰

۱,۷۴۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰

 گلاسه A5

سایز (۱۴٫۵-۲۰)

۲,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰

۵۳۰,۰۰۰

۴,۰۰۰

۹۲۰,۰۰۰

۹۳۰,۰۰۰


  بروشور کتان(بافت دار) ۱۲۰ گرم 

بروشور کتان ۱۲۰ گرم (سایز دقیق) – ۷ روز کاری

بروشور کتان ۱۲۰ گرم

تیراژ

یک خط تا

دو خط تا

 کتان A4

۱,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰

۵۲۵,۰۰۰

 کتان A5

۱,۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

۲۸۰,۰۰۰contact-info-01