نوجوان استاد

نوجوان استاد

رنسانسی ها به ترکیب بندی مثلثی شکل در آثارشان توجه زیادی داشتند و اتفاقا معروف ترین و بهترین هنرمندان این دوره هم مانند سه راس مثلث بودند:میکل آنژ،لئوناردو و رافائل. رافائل کمی از دو هنرمند دیگر تاثیر گرفت اما این…

کمال نقاشی

کمال نقاشی

کمال الملک چه یادگارهایی برای ما گذاشته است؟ به همراه برادرش ابوتراب از کاشان به تهران آمد و در دارالفنون شروع به تحصیل در رشته ی نقاشی کرد.زمانی که ناصرالدین شاه از مدرسه ی دارالفنون بازدید می کرد کاری که…

}